Tel/Fax - 021 380 95 28, E-mail: contact@zarcoobiectedecult.ro

Evanghelii

Evanghelii

EVANGHELIE AURITA

EVANGHELIE AURITA

EVANGHELIE AURITA.
TEXT IN LIMBA ROMANA .
DIMENSIUNI 27/35 CM.

EVANGHELIE AURITA

EVANGHELIE AURITA

EVANGHELIE  AURITA.
TEXT IN LIMBA ROMANA .
DIMENSIUNI 29/37 CM.

EVANGHELIE CATIFEA

EVANGHELIE CATIFEA

EVANGHELIE CATIFEA SI AURITA.
TEXT IN LIMBA ROMANA .
DIMENSIUNI 28/37 CM.

EVANGHELIE CATIFEA

EVANGHELIE CATIFEA

EVANGHELIE CATIFEA ARGINTATA SI AURITA.
TEXT IN LIMBA ROMANA .
DIMENSIUNI 29/37 CM.

EVANGHELIE EMAIL

EVANGHELIE EMAIL

EVANGHELIE MEDALIOANE ,EMAIL SI AURITA.
TEXT IN LIMBA ROMANA .
DIMENSIUNI 33/45 CM.

EVANGHELIE EMAIL

EVANGHELIE EMAIL

EVANGHELIE EMAIL SI AURITA.
TEXT IN LIMBA ROMANA .
DIMENSIUNI 27/36 CM.

EVANGHELIE MEDALIOANE

EVANGHELIE MEDALIOANE

EVANGHELIE MEDALIOANE ,EMAIL SI AURITA.
TEXT IN LIMBA ROMANA .
DIMENSIUNI 27/35 CM.